Aquaponicsfarmingfinancial freedomfinancial literacypinoy investorpinoy investorspinoyinvestorstambayan

About Aquaponics farming?

Hindi lahat ng tao ay naka linya sa pag invest sa mga ‘Financial Services’ tulad ng stocks (short or long term stock trading), bonds, mutual funds at ibat-iba pang mga ‘financial’ investments.

Yong iba ay naka linya or mas may kiling sa pag nenegosyo, at lalo na sa ating bansang Pilipinas na ang isa ating pinaka maipagmamalaking yaman ay ang atin mismong mayaman na likas yaman , ‘fertile land’, agrikultura, mayamang dagat at saganang ‘greenery’.

Meron din naman na kahit na nag invest sa mga iba’-t ibang ‘financial investements’ ay meron pa din mga negosyo (on the side) na kanilang pinag kaka abalahan, na maaring ang negosyong kanilang gustong talagang pasukin ay something that you may be passionate about.

Siguro hindi lahat sa inyo ay naalala yong palabas sa telebisyon ni kabayan Gerry Geronimo na ‘Ating Alamin’ na tungkol sa mga iba’t-ibang kwento ng pag sasaka, pangingisda at mga poultry stock business sa ating bayan at kasama na dyan yong mga bagong pag aaral at mga teknolohiya.

Merong maka bagong pamamaraan ng ‘farming’ na kung tawagin ay ‘Auqaponics’ na kung saan puede nyo ma apply sa maliit muna tulad ng kung meron kayong maliit na bakuran sa inyong tahanan (backyard farming) or puede din sya sa malakihan kung gusto nyo talagang gawin itong seryosong hanap-buhay na pag kaka kitaan.

Narito ang isang maiksing ‘video’ ng tungkol sa modern farming technique na ‘Aquaponics’ na sa mga mahilig, may plano o di naman kaya ay pinag aaralan pasukin ang larangan ng negosyo na farming ay maaring makatulong ang simpleng modern technique na ito sa inyo.

Facebook Page

https://www.facebook.com/AquaponicsDesign

Other Links:

Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Aquaponics

Leave a Reply