financial freedomfinancial literacypinoy investorpinoy investorspinoyinvestorstambayan

Mula sa pag tratrabaho para sa pera tungo sa pera na nagtratrabaho para sayo

Siguro bago sayong pan dinig ang nabasa mo sa ‘title’ ng article na ito (Mula sa pag tratrabaho para sa pera tungo sa pera na nagtratrabaho para sayo), pero mas pamilyar sa wikang ingles ito na (from working for the money to money working for you).

Ano nga ba ibig sabihin nito?

Sa pagiging empleyado na kung saan tayo ay kumikita ng pera kapalit ng serbisyo at talento na binibigay natin sa atin kumpanya ay ang isang simpleng halimbawa na tayo ay nag tratrabaho para kumita ng pera.

Ngunit alam nyo ba na sa mga naging mga matagumpay na mga negosyante at mga ilang nag sumikap na mga yumaman at umasenso sa kanilang buhay, ay nalaman nila ang paraan kung saan ang pera na ang nag tratrabaho para sa kanila.

Siguro medyo malalim intindihan yong huli kong nasabi, at maaring mahirap maunawaan kung ano yong ibig kong sabihin na pera na ang nagtratrabaho para sa kanila.

Ganito yon kaibigan.

Kung gusto daw natin umasenso sa buhay at marating natin ang ating mga pangarap, ang tangi lamang natin puedeng gawin upang mapalaki at mapa lago natin ang ating kinikitang pera ay ang mag isip tayo ng isang sistema.

Oo, sistema, at yan ang sikreto ng mga malalaking negosyante kung bakit nila napalawak ang kanilang mga negosyo.

Dahil kasama sa kanilang sistema ang mag isip ng paraan kung paano nya mapapalawig ang kaniyang negosyo o kuna ano pa mang bagay na mag bibigay sa kanya ng kaginhawaan sa buhay sa pamamagitan ng pag isip at pag gawa ng isang sistema na tatakbo ang negosyo kahit na hindi na naka asa sa kanyang pag kilos.

Ang sistemang ito ay maaring ang pag gawa ng mga makinarya, pag kuha ng mga tauhan na mamahala, at pag lalagay ng mga alituntunin na susundan ng upang maging maayos ang sistema ng pamamalakad ng kanyang itinayong negosyo.

Sa pag tratrabaho, kapag ikaw ay nahinto ay hihinto na din ang iyong kinikitang pera, ngunit kapag meron kang sistema ng nagawa ng isang negosyo o kung ano pa man hanap buhay na iyong pinag hirapan, ay doon papasok yong konsepto na ang pera na ang nag tratrabaho para sayo.

Madami sa atin ang gustong marating ang puntong ito sa ating buhay, lalo na at tayo ay nag kaka edad at may lumalaking pamilya. Dahil syempre mas gusto natin na kung ang pera na ang nag tratrabaho para sa atin at meron na tayong sistemang naitagtag ay mas makakalag laan pa tayo ng oras para sating sarili at lalong lalo na sa ating pamilya.

Ngunit sa ayaw at gusto natin, hindi ganon kadali ito gawin dahil madalas sa atin ay mas gustong doon na lamang tayo sa ating naka gisnang ginagawa sa pang-araw-araw sa buhay, at yan eh yong pag tratrabaho para kumita ng pera. Dahil medyo ‘extra effort’ ika nga ang pumasok sa isang negosyo at madaming ‘risk’ ang parating nasa isip natin pag pagnenegosyo na ang usapan.

Pero ang tanong? Kailan mo ba ito sisimulan? Pag retirado ka na? at huli na ang lahat.

Kahit siguro milyon pa ang iyong makuha sa pag reretiro sa tagal ng iyong serbisyo sa iyong pinag trabahuan na kumpanya ay hindi naman ganon kadaling sa maiksing panahon mo lang matutunan ang pag nenegosyo.

Pakatandaan mo kaibigan, mas mainam ng sa iyong kalakasan ay gawin mo ng subukan ang kung ano man bagay na alam mong makakatulong sa iyong buhay at lalong-lalo na sa iyong pamilya habang bata ka pa at kalakasan. Kaysa naman hintayin mo pang sa pag retiro mo pa gagawin ang pumasok sa isang bagay na hindi ka pa din sigurado dahil ngayon mo pa lang itong papasukin.

Maaring hindi ka mag tagumpay sa mga pag subok mong gagawin at siguradong sigurado ako na madadapa ka pa minsan-minsan. Ngunit pakatandaan na walang tinatawag na ‘failure’ ika nga, ‘only lesson learned’, at sa ganong pag kakataon ay balang araw sa iyong pag kaka dapa ay madadali mo din ang iyong pangarap.

 

Leave a Reply