financial freedomfinancial literacypinoy investorpinoy investorspinoyinvestorstambayan

Wala daw sa focus ang pag sali sa Iba’t-ibang negosyo at ‘networking biz’?

 

Marami na din akong nasamahan kung hindi man nasalihan din na mga iba’t-ibang ‘Networking Company’, at totoo naman na madami din ang naiba ang buhay talaga at umasenso sa pag-sama sa mga iba’t-ibang kumpanya na mga ganito. Isang magandang karanasan din ang kahit paano ay napasama kahit paano sa mga ganito na may iba’t-ibang produkto. Siguro ay masasabi ng iba na ang pagsama daw sa iba-ibang mga ‘Networking Company’ ay hindi magandang sensyales ng isang taong wala sa ‘Focus’ or pa iba-iba lamang ng isip sa mga bagay-bagay.

Oo sa ibang aspeto siguro ay masasabi natin na magulo at wala sa ‘Focus’ isang taong na napasama sa iba’t-ibang klaseng negosyo o kaya ay ‘networking’ company, ngunit hindi naman siguro sa lahat ng pagkakataon.

Ang isang individual kuminsan sa kanyang pag lalakbay na tinatawag nating ‘Buhay’ ay nadyaan na tayo ay natututo lamang sa mga pangyayari sa atin paglalakbay.

Ang pagsubok sa iba’t-ibang negosyo o pag-sali sa iba’t-ibang ‘Networking’ company ay maari lamang isang paraan upang alamin ng isang tao sa kanyang sarili kung saan ba sya nababagay at kung ang napasukan nyang isang bagay ay kanya bang linya.

Minsan hindi ganon kadali ang hanapin ang iyong ‘Passion’ sa isang bagay at malalaman mo lamang ito base sa iyong mga nagiging karanasan.

Masasabi nating, isa itong paraan ng pagsasaliksik sa ating mga sarili kung ang isang bagay ba na pinasok natin ay talagang nakalaan sa atin, at ito ba ay para sa atin.

Ang importante ay ang malaman natin sa ating sarili ang ‘Core Values’ ba ng isang bagay na ginagawa natin ay tumutugma sa kung ano talaga ang gusto natin sa Buhay.

Pagkat pag nakita mo na kung ang bagay na iyong ginagawa ay don ka na masaya at nagbibigay na ng totoong kahulugan sa iyong ‘Buhay’ ay dito mo masasabing ito ay para sa iyo na talaga.

Leave a Reply