financial literacypinoy investorpinoy investorspinoyinvestorstambayan

Pangarap na negosyo, hanggang pangarap na lang ba parati

Nakita ko ang latest na balita tungkol sa kinita ng Jollibee for 2012 na umabot sa 32%. Kung ikaw ay nag lagak ng P 100 piso sa kanila nong taon na yon, meron ka ng 32 pesos na dagdag kita, kung P 1,000, meron kang P 320.00 na malinaw na kinita, at kung P 10,000 meron kang P3,200 na kinita.
 
Isipin mo kung mas malaki pa sa P 10,000 libo ang nilagak mo, eh d siguradong mas malaki ang kinita mo.
 
Madami sa atin ang nangangarap na mag negosyo, at isa na siguro sa kadalasan sa mga pinangarap ng ating mga kababayan ay ang pag kuha ng isang ‘Franchise’ business.  Lalong lalo na ng isang katulad na malaking kumpanya na  ‘Jollibee’ na talaga naman kahit saan mo tinatangkilik ng ating mga kababayan.
 
Ngunit mahirap din isipin na ang pag ‘Franchise’ ng isang Jollibee ay humigit kumulang dapat meron ka Milyong piso na perang capital na ibabayad mo sa ‘Franchise Rights’ pa lamang at at ang mga gastos sa pag papa tayo ng gusali at iba pang mga kailangan na ‘Requirements’ ng pag kuha ng isang Jollibee ‘Franchise’.
 
Ngunit puede ka pa din naman maging ‘Part-Owner’ ng isang pangarap mong negosyo, at ito ay sa pamamagitan ng ‘Stocks’
 
Ganito lang ang konsepto ng ‘Stocks’ sa isang simpleng pag papa liwanag, ang may ari ng Jollibee ay nangaingailangan pa ng malaking puhunan o capital upang lalo pa nyang mapalawak ang kanyang negosyo. Sa pamamagitan ng ‘Stocks’ ay nag aambag ka sa ikadadagdag ng kanyang kapital upang mapalaki at mapa lawig pa nya ang ‘Jollibee’. 
 
Para maka likom pa ng mas malaking capital ay kinakailangan ng katulad mo na tinatawag na ‘Stock Holder’ na mag lagak pa ng kapital sa negosyong ito at syempre mas madaming ‘Share of Stocks’ na bumibili sa Jollibee ay masa malaking capital ang magagamit upang mapalawak pa ang operasyon ng negosyo ng Jollibee.
 
Kapag kumita ang kumpanya, ay ganon din ang iyong pera na nilagay sa ‘Stocks’ ng Jollibee.
 
Mas magandang sa iyong sarili ay matuto lang mag saliksik mabuto patungkol sa pag bili ng ‘Stocks’ upang matutunan mo itong lalo.
 
Sa aming ‘Blog’ ay mag susulat pa kami ng patungkol dito upang lalo nyo pang maintindihan ang konseptong ito.
 
Ito ay simula lamang upang kahit paano ay maintindihan at matupad mo ang iyong pangarap na puede ka palang maging bahagi ng isang malaking ‘Negosyo’.

Leave a Reply