financial literacypinoy investorpinoy investorspinoyinvestorstambayan

Pipol on ANC – Rex Mendoza

Ang makatulong sa na maging mas maayos ang buhay ng bawat isang Filipino ay ang pinaka ‘Vision’ ni Rex Mendoza sa pamamagitan ng pag laganap ng ‘advocacy‘ ng ‘Financial Literacy’ upang ma ahon ang mga kababayan natin mula sa kahirapan na dulot ng maling ‘mindset‘ na ating nakuha sa ating kultura.
‘Empowering Filipinos To Achieve Financial Security and Prosperity, I etch that in my Heart and Mind’ – Rex Mendoza

Leave a Reply