financial literacypinoy investorpinoy investorspinoyinvestorstambayan

Rule of 72

 

Ang ‘Rule of 72‘ ay pinapakita kung ilang taon (‘years‘) dodoble ang pera mo ‘given’ sa ‘interest‘ na kinikita ng pera mo.

Ganito lang po ka simple ito upang mas lalo ninyong maintindihan:

Example No. 1

72 divide by ‘4%’ (interest ng pera mo) = 18 (bilang ng taon na ma dodoble pera mo)

Kung ikaw ay 29 years old at nag lagay ka ng Php 100,00 sa ‘Bank Deposit‘ na nag bibigay ng ‘4% interest’, ito ay ma dodobleafter 18 years‘ sa dedad mong 47 years old na.

Example No. 2

72 divide by ‘8%’ (interest ng pera mo) = 9 (bilang ng taon na ma dodoble pera mo)

Kung ikaw ay 29 years old at nag lagay ka ng Php 100,00 sa ‘Cash Bonds‘ na nag bibigay ng ‘8 % interest’, ito ay ma dodobleafter 9 years‘ sa dedad mong 38 years old na (na mas maaga kumpara sa 47 years old).

Example No. 3

72 divide by  ‘12%’ (interest ng pera mo) = 6 (bilang ng taon na ma dodoble pera mo)

Kung ikaw ay 29 years old at nag lagay ka ng Php 100,00 sa ‘Stock Market or Mutual Funds‘ na nag bibigay ng ‘12 % interest’, ito ay ma dodobleafter 6 years‘ sa dedad mong 35 years old na (na mas maaga kumpara sa 38 years old).

Kaya makikita mo sa ‘table‘ sa taas ang mga ‘example‘ ng halaga ng pera, interest at kung ilang taon ito dodoble.

Ngunit eto ang nakakalungkot at nawala sayo kung hindi mo naiintindihan na meron palang iba’t-ibang ‘vehicles’ na puede mong gamiting upang mapabilis ang kita ng iyong ‘investment’.

Yong difference halaga na dapat ng kinita mo sa pag kaka iba ng ‘Example 1 na 4 % at Example 3 na 12 % ay ang resulta ng ‘Financial Ignorance or Illiteracy‘ na nawala sayo.

Financial Ignorance or Illiteracy‘   is the price of not knowing and learning where to invest’.

Reality Check:

Saan mas madalas at alam ng tao mag impok o mag ‘save‘ ng pera? Hindi ba sa Banko, na kung saan ang kinikita lang ng kanilang pera sa time o normal na deposit ay ‘in- between‘ 2-5% lamang.

Sa baba ay isang ‘English youtube video explanation’ ng ‘Rule of 72‘.

Leave a Reply