financial literacypinoy investorpinoy investorspinoyinvestorstambayan

The X-Curve Concept

 

Ang ‘X-Curve Concept‘ ay isang ‘graphical presentation‘ na pinapakita na sa ating kabataan ay maaring wala, o meron man tayong naitatabing na-ipon o ‘savings‘ ngunit hindi pa ganon ito sapat at kalakihan, at dapat daw ay sa ating pag tanda ay meron na tayong sapat na ipon o natatabi o ‘big/enough savings‘.

Pinapakita din dito na sa ating kabataan o sa bandang ‘middle age‘ ay madami tayong kaakibat na ‘responsibilities‘ (responsobilidad) sa buhay at dapat daw sa ating pag tanda din ay nabawasan na (kahit hindi man naalis lahat) ang mga ‘responsibilities‘ (responsobilidad) natin sa buhay na mangyayari lamang kung na ‘achieve‘ natin ang ating ‘goal‘ na na-‘build-up‘ natin ng maayos ang ating ‘money line‘.

Ang tanging paraan na mababawasan natin ang ating ‘responsibility line’ at ‘to grow our money line‘ o palaguin natin ang ating kita, at sa bawat pag dagdag natin ng ipon na ating ialalgay sa ating ‘money line‘ ay ang pag bawas (‘reduction’) sa ating ‘responsibility line‘.

Ano-ano po ba itong mga nababanggit na mga ‘responsibilities’ (responsobilidad) na mga ito.

Karamihan dito ay ang mga Basic Needs:

Pagkain (Food)

Shelter (Tirahan)

Clothing (Damit)

Edukasyon (Education)

Kalusugan (Healthcare)

at kasama na din ang Bayad sa UtangDebt/Loan

Kung mapapansin nyo ay kasama sa mga nabanggit ang pagbabayad ng utang ‘Debt/Loan’ dahil sa buhay ng tao ay dumarating tayo sa puntong na nag kakaroon tayo ng sarili nating pamilya at dito pumapasok ang mga pangaingailangan tulad ng bahay at edukasyon ng ating mga anak na hindi lahat ng ay kayang maibigay ito ng biglaan dahil hindi pa sapat ang ating ipon o kinikita at dito ay nakakakuha tayo ng mga ‘Loan‘ na kasabay din nito ang mga pag taas ng ‘responsibility’ (responsibilidad).

Kadalasan sa mga kumikita na ng malaki na mga pinalad na ‘promoted‘ sa trabaho o di kaya ay pinalad na makapag trabaho sa ibang bansa o ‘abroad‘ ay sila kadalasan ang mga madalas na naalok ng kung ano-anong pag kaka gastusan o kaya ay mga ‘investment’ na tulad ng mga ‘real estate investment‘ na tulad ng ‘condo‘ na madalas sila ay nasisilaw agad na kumuha nito ng hindi nila namamalayan o naiisip o napag aaralan ng mabuti na ito pala ay isang maling desisyon. Paalala lang na dapat nating isipin na mabuti na maging maingat bago natin pasukin ang isang pag kaka gastusan na may katapat na responsibilidad bago natin ito pasukin.

Ngayon paano po ba natin masusuportahan and lahat ng ‘needs‘ (pangaingailangan) o responsibilidad na ating mga nabanggit, ito ay sa panahon ng ating kalakasan na atin itong pinag papaguran at pinag tratrabahuan o ‘working hard for the money‘, sa panahon ng ating ‘active income stage‘ ng buhay natin, dahil tayo ay may kakayanan at bata pa.

Ngunit po sa ‘X-Curve Concept‘ ay pinapakita na ang ‘goal‘ po dapat natin ay mula sa ‘Active income (Working hard for the Money)‘ ay patungo tayo dapat sa ‘Passive Income (Money working Hard for Your)’ na sitwasyon natin sa panahon ng ating pag tanda o pag reretiro.

At alam nyo po ba na isa sa pinaka mahalaga at na ‘needs‘ natin sa ating pag retiro at pag tanda ay unang-una na po ang pangangalaga dapat ng ating kalusugan o ‘Healthcare‘.

Sa panahon na tayo ay aktibong nagtratrabaho ay madalas kasama sa benepisyo ng ating kumpanya ay ang ‘healthcare/healthcard‘, na kung ating iisipin ay binibigay sa atin ang benepisyo na ito sa panahon na tayo ay malakas at bata pa at habang nag tratrabaho pa sa ating mga kumpanya. Tanong: Gusto mo bang mag ka sakit at gamitin ang ‘healthcare/healthcard‘ na ito? Sa malamang ay isasagot mo ay hindi, di ba! Dahil mas pipiliin pa natin na huwag tayong mag ka sakit at syempre dahil tayo nga ay na sa kalakasan at bata pa ay ‘chances are’ hindi tayo madalas na mag kaka sakit. Tanong po ulit: Kailan nyo mo talaga gagamitin ang ‘healthcare/healthcard’? Hindi ba mas kailangan natin ito pag tanda o pag retiro natin. Ngunit nakaka lungkot na sa pag tanda at pag retiro natin ay binabawi at kinukuha na ng ating matagal na pinag trabauhan na kumpanya ang ating ‘healthcare/healthcard benefit‘, kung saan sa ‘stage‘ na ito pa man din natin ito kailangan. Kaya paano po natin masosolusyunan ito? Ito ay wala pong iba kung hindi dapat meron tayong sariling ‘healthcare‘ sa ating pag tanda o pag retiro.

Sa buhay ng tao may dalawang uubrang mangyari sa atin, at ito ay:

Die Too Soon‘ o kaya ay ‘Live Too Long‘.

Ngunit ito ang katotohanan sa dalawang aspeto na ng buhay na ito (‘Die Too Soon‘ o kaya ay ‘Live Too Long‘), na kahit alin sa dalawang ito ang mangyari sa atin ay pareho itong problema kung ala tayong maayos na Plano sa ating buhay, kung saan pag wala tayong natabing sapat ng ipon ay problema pareho ito. Ano o ba solusyon sa dalawang aspeto na ito, yan ay wala pong iba kung hindi dapat ay ‘You are actively protected‘, at dito po pumapasok yong konsepto ng mga ‘Insurance‘.  Makakatulong po ang ‘Insurance‘ sa pagkakataon na ‘You Die Too Soon‘ na kung saan kung sa bigla mong hindi inaasahan na pag panaw sa mundo ay kahit paano may maiiwan kang maayos na pang ‘Survive‘ sa maiiwan mong ‘Responsibilidad‘ sa iyong pamilya. At isang maayos naman na ‘Retirement Savings/Investment‘ sa pag kakataon na ‘You Live Too Long‘, upang hindi ka maging pabigat sa iyong mga anak na maaring sa iyong pag tanda ay may mga sariling pamilya sila na kanila din prioridad. Sa ayaw at gusto natin ay lahat tayo ay dadaan sa ganitong sitwasyon sa buhay kaya hindi ba dapat na mas mainam na ngayon pa lang mamulat na tayo sa ‘Konseptong‘ tinuturo dito ay mapag handaan natin ito at hindi matulad sa mga ibang pa ulit-ulit na lang ang ganitong pangyayari sa kanilang pamilya dahil hindi nila namulatan ang mga bagay na ito. Dapat ay sa edad na 50 pataas ay na sa ‘Stage‘ na kayo na ‘You Are Building your Wealth‘. Siguraduhin din ang pinasok mong ‘Investment‘ ay yong talagang maayos at hindi ‘Scam‘, yong totoong tutubo oh may ‘Interest‘ na nakikita at nasusubaybayan mo mismo at ang kita ng ‘Investment‘ mo ang magiging malaking tulong sa iyong pag reretiro.

Reality Check:

Pag ba tayo ay tumatanda ay bumababa ang ating responsibilidad?

Ang katotohanan at realidad ay sa madalas hindi, at dumadami pa nga na minsan kahit na pangaingailangan ng pamilya ng mga anak natin (mga apo) ay minsan tayo pa din ang tinatakbuhan ng ating mga anak.

Kaya dapat  ay gumawa din tayo ng paraan upang mapalaki natin ang ating ‘Money Line’.

Vehicles on Investment:

Ito ay kapareho lang ng isang pag kaka pareho ng ‘Logic‘  ng pag punta sa ‘Baguio from Manila’.

Palakad – aabutin siguro ng ‘5 days

Bisikleta – aabutin siguro ng ‘3 day’

Bus – aabutin siguro ng ‘6 hours

Eroplano – aabutin lang siguro ng mga ‘30 minutes

Sa larangan ng ‘Investment‘ ay meron din parang ‘Vehicles‘ na kung gusto mapa bilis ang ating pag asenso para mapa bilis ang pag taas ng iyong ‘Money Line‘ at ilang lang sa mga halimbawa nito tulad ng nasa baba.

Bank Deposit1-5%

Bonds –  5-10%

Mutual Funds10-20%

Take Note: yong % ay ‘conservative’ na ibig sabihin nag lalaro ‘in-between‘ at may kanya-kanyang ‘risk/s‘ sa bawat porsiyento (%) lalo na ito ay pataas. Kaya masasabi din natin na pag ‘Low Risk‘ ay ‘Very Slow‘ o mabagal ang pag kita at pag ‘High-Risk‘ ay ‘Faster‘ ang pag kita. Mahalagang matutunan natin ang bagay na ito dahil ito ay parte ng pag ‘Manage‘ ng ating ‘Finances‘.

Mahalaga din natin na malaman kung gaano kabilis kikita at dodoble ang ating ‘Investment’ dahil dito natin masusukat kung gaano natin kabilis matutupad ang ating ‘Financial Goal’, ito ay tinatawag din na ‘Projection‘.

Leave a Reply