financial freedomfinancial literacypinoy investorpinoy investorspinoyinvestorstambayan

9 na Palatandaan na Ikaw ay Matagumpay – Kahit na Hindi Ito Ramdam

Kung ikaw ay mapaghangad, ikaw ay tiyak na makakaramdam ng kabiguan oras oras. Ang mataas na layunin ay humahantong sa hindi maiwasang sandali na ikaw ay hindi nabubuhay sa iyong inaasahan.

Nakatira tayo sa mundo na nagpapalakas ng pakiramdam na ito. Kahit na karamihan sa mga tao ay hindi inaamin ito — maliban sa tao na ‘Siya na namatay na may pinakamaraming laruan ang nanalo’ na bumper sticker – sa likod ng ating isip, ihinahalintulad natin ang ating materyal na ari-arian sa tagumpay.

Ngunit ang sinasabi at ginagawa ay dalawang magkaibang bagay.

Pagdating sa tagumpay, madalas tayong iligaw ng ating mga mata. Mahirap na hindi maisip na ang pinakamatagumpay na mga tao ay ang may pinakamalalaking bahay, pinakamahal na mga kotse, at pinakamaimpluwensyang mga kaibigan. Kahit ano pa man ang iyong nakamit, palaging mayroong isang tao na may higit pa, at maaaring maramdaman mo na ikaw ay natatalo. Ang problema ay hindi ang iyong kakulangan ng laruan; ito ay ang paniniwala na ang laruan ang nagpapakita ng tunay na tagumpay.

Ang totoong tagumpay ay tungkol sa kung sino ka at kung gaano kalayo ang iyong narating. Kung ikaw ay nag-aalala na ikaw ay hindi matagumpay sa dapat na maging, maaari mong suriin ang iyong sarili laban sa mga maling pamantayan. Minsan kailangan mo lang ng paalala sa kung ano ang talagang nagawa mo sa iyong buhay. Ang mga sumusunod na pamantayan ng tagumpay ay makakatulong sa iyo na gawin lamang iyon.

  1. Hindi na ikaw ang sentro ng mundo. Lahat tayo ay may kilalang “matagumpay” na mga tao na kumikilos na parang sila ang sentro ng mundo. Ito ang kanilang mundo at tayong lahat ay nakatira lamang sa loob nito … tama? Ito ay hindi tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay nangangailangan ng kakayahang makaunawa ng iba – ang mapagtanto na ang damdamin ng ibang tao at mga pangarap ay kasing halaga ng sa atin, at hindi tayo magtatagumpay kung wala sila.
  2. Nananatili kang positibo. Ang pag-asa at optimismo ay mahalagang bahagi ng isang masayang buhay. Kung ikaw ay nabubuhay sa mga bagay na naging mali, ikaw ay nasasaktan at nagagalit. Kapag nangyari iyon, ikaw ay nabigo – ano man ang iyong nakamtan. Ang totoong tagumpay ay nangangahulugan na palaging nakikita ang magandang bahagi at naniniwala na may kapangyarihan ka na gawing mabuti kahit na anumang pinakamasamang sitwasyon.
  3. Alam mo na ang kabiguan ay hindi magpakailanman. Iyong natutunan na ang tanging tao na hindi kailanman nabigo ay ang mga taong hindi sumubok. Kapag nabigo ka, hindi mo awtomatikong ipapalagay na ikaw ay isang kabiguan. Sa halip, yayakapin mo ang bawat kabiguan bilang isang pagkakataon upang matuto ng ibang bagay – at pagkatapos ay magpapatuloy ka na. Kung ikaw ay nahihirapan pa rin sa mga ito kung minsan, alamin na hindi ka kailanman makakaranas ng tunay na tagumpay hanggang sa matutunan mong yakapin ang kabiguan. Ang iyong mga pagkakamali ay paraan ng paghahanda para sa iyong tagumpay sa pamamagitan ng pagpapakita kapag ikaw ay nasa maling landas. Ang pinakamalaking pambihirang tagumpay ay karaniwang dumadating kapag pakiramdam mo ay ikaw ang pinakabigo at pinakahindi umuusad. Ang pagkabigong ito ang pumupwersa sa iyo na mag-isip ng naiiba, ang tumingin sa labas ng kahon at makita ang solusyon na iyong nakakaligtaan.
  4. Pinapanatili mo ang mga bagay sa perspektibo. Minsan may nangyayaring masasamang bagay. Ito ay bahagi ng buhay. Para sa karamihan sa atin, gayunpaman, ang ating pinakamasamang araw ay tila bakasyon sa isang tao na may tunay na problema – tulad ng walang sapat na makain, o sinusubukang makaligtas sa isang digmaang sibil. Ang pagka-lock ng iyong susi sa loob ng sasakyan – o kahit na malampasan ng pagtaas ng ranggo – ay hindi na masama sa sandaling matutunan mo ang pagkakaroon pananaw. Kapag ikaw ay naging dalubhasa sa abilidad na panatilihin ang iyong mga problema sa perspektibo, markahan ito bilang isang malaking tagumpay.
  5. Humihingi ka ng tulong kapag kailangan mo ito. Ang pagtangging humingi ng tulong, kahit gaano ka pa naghihirap, ay isang senyales ng emosyonal na pagka-immature. Ang paghingi ng tulong ay nangangahulugan na hindi mo na nararamdaman na mayroon kang dapat patunayan upang maging perpekto. Ipinapakita nito na ikaw ay hindi takot na matuklasan ng mga tao ang iyong mga kahinaan at naiintindihan mo na walang nagtatagumpay ng nag-iisa.
  6. Naunawaan mo na ang buhay ay hindi zero-sum na laro. Ito ay hindi din isang siso. Dahil lamang sa ang isang tao ay nagkaroon ng malaking tagumpay, ay hindi nangangahulugan na nakadanas ka ng pagkawala sa pantay na proporsyon. Hind ka lamang nanalo sa partikular na oras na iyon. Ang isang siguradong senyales ng tagumpay ay ang kakayahan na ipagdiwang ang tagumpay ng iba ng may taos-pusong sigasig.
  7. Nasasabi mo ang pagkakaiba sa pagitan ng drama at kagalakan. Naaalala mo ba ang mga araw na ang matatag na relasyon ay nakaiinip, at mabilis mapagod sa sinuman na nakikitungo sa iyo ng nararapat? Kung ang uri ng “drama” na ito ay isa lamang bagay ng nakaraan, binabati kita. Kung mas gusto mo ang katatagan at kalaliman sa drama, ikaw ay nagtatagumpay.
  8. Wala ka nang pakialam sa iniisip ng ibang tao. Nag-aalala ka lamang sa iisipin ng ibang tao kapag sa tingin mo ay mayroon ka pa ring dapat patunayan. Sa kabaligtaran, alam mo na “nagawa” mo na ito kapag hindi ka na nag-aalala tungkol dito — kung ikaw ay totoo sa iyong sarili at sa iyong mga prinsipyo, at nasisiyahan ka na sa iyong buhay. Alam mo na nagawa mo na ito kapag nauunawaan mo na ang opinyon ng ibang tao ay isa lamang – opinyon. Ang mga ito ay walang epekto sa reyalidad. Hindi nila binabago ang kung sino o kung ano ka.
  9. Tanggap mo kung ano ang hindi mo kayang baguhin at binabago mo kung ano ang maaari. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng pesimismo at pagiging praktiko. Kung mayroong isang bagyo na papunta sa iyong daan, wala ka nang magagawa upang mapahinto ito. Ngunit sa sandaling natanggap mo na ang bagyo ay parating, maaari kang magsimulang magtrabaho upang pagaanin ang epekto nito. Kung ang iyong kumpanya ay lumiit at ikaw ay natanggal, ang bawat sandali na ginagamit mo sa pagtanggi ay nakakaantala lamang sa anumang naghihintay na abot-tanaw. Ikaw ay makapagpapatuloy lamang kapag nagsimula kang tumuklas ng iyong mga pagpipilian at gumawa ng mga plano upang baguhin kung ano ang maaari. Ang pag-ako ng responsibilidad para sa pagbabago ng mga bagay na hindi mo gusto sa iyong buhay ay isa sa mga pinakamalaking indikasyon ng tagumpay.

Walang saysay ang makaramdam ng kabiguan dahil lamang sa tingin mo ay dapat kang magkaroon ng mas mahusay na trabaho, mas malaking bahay, o mas magandang kotse. Ang totoong tagumpay ay dumadating mula sa loob, at ito ay lubos na independiyenteng pangyayari.

Leave a Reply