financial freedomfinancial literacypinoy investorpinoy investorspinoyinvestorstambayan

Alam nyo ba na kahit simbahan ay nag invest din sa stock market

Totoo na pati ang simbahan at iba pang mga religous organizations ay may mga iba’t-ibang investment din na tulad ng sa stock market, mutual funds, mga property investment at and pag kaka alam siguro ng karamihan na ang simbahan at ibang religion ay umaasa lamang sa donasyon ng kanilang miyembro at nasasakupan.

Related News Link : http://pinoyinvestorstambayan.comrappler.com/newsbreak/in-depth/80236-billions-church-funds-stocks

Dahil ang realidad naman talaga ay para tayo ay mabuhay sa mundong ito ng maayos ay kailangan natin may basic na pangaingailangan na tulad ng pagkain, sarili nating bahay  (shelter) na kung saan pati din naman ang ‘clergy’ at simbahan at ibang relihiyon ay hindi makaka ‘survive’ kung wala silang nakalaang pang gastos na kailangan nila upang mairaos nila una na siguro sa lahat ang pag lilingkod sa kanilang mga nasasakupan.

Ang isang kongregasyon at kahit ano pang relihiyon ay nangaingailangan ng mga sumusunod:

 • Pang gastos ng kanilang mga namumuno (pastor, pari, o mga lider), upang sila ay maka pag pahayag at mag pa tupad ng kanilang tungkulin.
 • Ang mag pa tayo ng simbahan, gusali or pang gastos sa isang lugar na kanilang pag dadausan ng kanilang aktibidades.
 • Ang makatulong sa kanilang ‘flocks’ or mga miyembro lalo na ang mga sadyang nangaingailangan.
 • Ang magawa pa nilang mapalawak ang kanilang mga mission na makatulong sa mga mahihirap at mga may sakit at kapansanan.
 • Ang may pang tustos sila sa mga aktibidad na parte ng kanilang relihiyon or kongregasyon.
 • At marami pang iba na bukod sa mga nabanggit na sa taas.

Kailangan na lawakan natin ang ating pang unawa na ang pera ay sadyang kailangan ng kahit sino sa mundo na nabubuhay sa modernong panahon at kasama na dyan ang simbahan at iba’t-ibang relihiyon, pagkat tulad ng nabanggit ay ang realidad ay kailangan ang pera upang matupad nilang mga layunin.

Siguro ay maganda na din na ipaalala natin sa bawat isa ang nakasanayan ng kasabihan patungkol sa Pera na ‘Money is Evil’.

Hindi masama or ‘evil’ ang pera, kasi ay wala naman isip yan, ang humahawak ng Pera (Tao) ang gumagawa ng masama or maganda sa Pera.

Na sa atin na ito kung gagamitin natin ang Pera sa ‘Evil’ or kasamaan or para sa kabutihan or ‘Good’ ng ating buhay.

 

Mga halimbawa sa pag gamit ng pera:

Sa Kasamaan:

 • Pang bisyo (lalo na at sobra sobra) sa alak, sugal at babae.
 • Para makakuha ng ‘power’ sa iba.
 • Para maka ganti sa kaaway.
 • Para lamang mag mayabang at sobrang obsesyon sa mga material na bagay.
 • At marami pang iba kasamaan na nagagawa ng pera.

 

Sa Kabutihan:

 • Pag supporta sa ating pamilya at kamag anak.
 • Pag tulong sa ibang kapwa (charities, simbahan na ating sinsalihan)
 • Pag ‘contribute’ sa isang gawain na nag pa pa improve ng buhay ng iba, tulad ng pag tayo ng negosyo (upang makapag employed ng trabaho).
 • At marami pa din ibang kabutihan na magagawa sa pera.

Mabalik tayo sa punto ng artikulo na ito, na ang dahilan kung bakit kailangan din mag ‘invest’ ng simbahan at ng mga ibang relihiyon ay sa kadahilanan na ito ay isang paraan upang mapalaganap nila ang kanilang mission at ‘purpose’.

 

Leave a Reply