financial freedomfinancial literacypinoy investorpinoy investorspinoyinvestorstambayan

Bakit kailangan palakasin ang ating kaisipan

May iba’t-ibang paraan ang bawat tao kung paano nya mapapakalas ang kanyang kaisipan lalo na sa mga pang araw-araw na laban at hamon ng buhay.

May 7 dahilan kung bakit kailangan mong palakasin ang iyong kaisipan upang matupad mo ang iyong mga pangarap sa buhay.

1. Ang maayos at kalakasan sa kaisipan ay isang dahilan na nakakaya mo na dalhin ang iyong sarili.

Sa mga pagkakataon na ikaw ay na sa isang paligsahan o kaya naman ay sa isang mabigat na pag subok sa isang negosyo ay siguradong papasok at papasok sa isip ang pag duda mismo natin sa ating sarili kung kakayanin ba talaga natin ito? Ngunit paka tandaan na normal naman na dumaan tayo sa ganitong minsan ay mga pag dududa kasi ‘tao’ tayo at ito ay parte ng ating pagiging ‘human’ ika nga. Kaya’t kung malakas at na sa kondisyon na maayos ang iyong kaisipan ay malalagpasan mo ang mga ganitong hamon na pag tatanong sa iyong sarili at lalabanan mo ito hanggang sa marating mo ang iyong minimithi.

2. Ang maayos at malakas na kaisipan ay nag papa tuloy na ikaw ay maging ‘motivated’.

Mas madali mong marating ang iyong mga ‘goal’ sa buhay kung ikaw ay ‘motivated’. Ngunit hindi parating ‘motivated’ ang ating pag iisip dahil siguradong may mga araw na mararanasan mo din na minsan ay nawawala ito (dahil na din sa mga iba’t-ibang rason at pag kakataon).  Pero kung pananatiliin mo ang pagiging ‘motivated’ kahit na anong mangyari ay siguradong mag papa tuloy ka sa iyong ginagawang bagay tungo sa iyong ‘goal’.

3.   Ang maayos at malakas na kaisipan ay iniiwas ka sa mga nasasagap mong maling payo at negatibong pananaw ng iba.

Sa mga pagkakataon na gusto mong maipaliwanag ang iyong opinyon sa iba o kaya ay maibahagi ang iyong magandang ideya ay may pag kakataon na mararanasan mo hindi sila maniniwala o mas mananaig ang ‘doubt’ ng mga kausap mo. Kung maayos at malakas na kaisipan ay iiwas ka sa mga negatibo at mga hindi nakakatulong na kritismo at payo ng iba. Dahil sa maayos at malakas mong kaisipan ay mas mananaig ang iyong sariling ‘values’ o mga tamang pag papa halaga na iyong pina paninidigan.

4. Ang maayos at malakas na kaisipan ay tinuturuan kang matuto sa iyong mga pag kakamali.

Ang pag tago at pag iwas sa iyong mga pagkakamali ay mag reresulta lamang na ito ay mas mauulit at magiging mas lalong magiging malala pa. Kapag maayos at malakas ang iyong kaisipan ay tinuturuan kang mag pa kumbaba sa iyong mga pag kakamali at matuto sa iyong mga pinag dadaanan. Sa bawat leksyon ng iyong pag kakadapa ay nagiging hakbang ito tungo sa iyong mga pangarap.

5.  Ang maayos at malakas na kaisipan ay tinuturuan kang maging matapang sa pag harap sa hamon ng buhay.

Isa sa pinaka mahirap sa buhay ng tao ay ang pasukin ang isang bagay na hindi ka pamilyar na kung minsan ito ay isang hakbang ng iyong pag alis sa iyong ‘comfort zone’. Ang ganitong desisyon at hakbang sa buhay ay hindi madali sa karamihan ngunit ito ang ang maayos at malakas na kaisipan isa sa magiging dahilan na mas lalo mong maabot ang iyong mga ‘goal’ sa buhay.

6.  Ang maayos at malakas na kaisipan ay tinuturuan ka na maka balik agad sa pagkaka dapa o ‘failure’.

Sa karamihan ng tao ang pag kakadapa  o ‘failure’ na kahit na sa umpisa pa lamang sila ng kanilang ginagawa ay dahilan na para ayawan at huminto na sila agad.  Ang mga taong may kumpyansa sa sarili ay kaya nilang ma kontrol ang kanilang mga emosyon at damdamin at labanan ang tukso na umayaw at basta-basta na lamang susuko sa mga pag subok na dumadating.  Ang  maayos at malakas na kaisipan na mga tao ay iniisip nila ang mga pag subok at pag kaka dapa ay isang lamang parte at hakbang upang mas lalo mo pang marating ang iyong mga pangarap sa buhay.

7. Ang maayos at malakas na kaisipan ay tinuturuan na ma kontrol mo ang iyong damdamin at emosyon.

Ang daan tungo sa iyong pangarap sa buhay ay dadaan na parang isang ‘roller coaster ride’ na pataas, pababa, at pa liko-likong karanasan na makaka apekto sa iyong damdamin at emosyon.  Kung mahina at hindi maayos ang iyong kaisipan ay madali kang pahihinaan ng loob, madali din mapapaniwala ng mga negatibong opinyon, at mawawala ka sa diskarte. Ang maayos at malakas na kaisipan ay nakakatulong sa pag kontrol mo sa iyong damdamin at emosyon at makaka tulong kang mag karoon ng tamang direksyon at kumpyansa sa sarili.

Pakatandaan hindi mawawala ang mga pag subok sa ating buhay na nagiging sagabal sa ating mga pangarap sa buhay. Ang mapanatili nating maayos at malakas ang ating kaisipan ay makakatulong sa atin upang malagpasan at ating maharap ng may ‘confidence’ tayo sa mga hamon at pag subok ng ating buhay.

 

 

Leave a Reply