financial literacypinoy investorpinoy investorspinoyinvestorstambayan

Introduction to ‘Financial Literacy’

Lesson No. 1 on ‘Financial Literacy’

whyfinancialliteracy

Ano po ba ang rason kung bakit po natin kailangan na matutunan ang kaalamang pananalapi (Financial Literacy). Kasi po madami sa atin ang na sa ‘Prime’ oh sa kalakasan ng ating buhay na may kakayanan na kumita ngunit nawawala po ang tamang diskarte na ayusin at pag handaan ang ating kinabukasan kasama na ang ating pamilya. Maari po ang iba sa inyo ngayon ay isang Overseas Filipino Worker (OFW), may mataas na katungkulan sa opisina (Manager, Business Leader, Supervisor, CEO) oh nag tratrabaho sa mga malalaking kumpanya na tulad na ng mga ‘Multi-National Company (MNC) ngunit walang ideya oh gabay at kaalaman tungkol sa ‘Financial Literacy’.

Kaya po ito ang dahilan na gusto namin na ipamahagi (share) ang kaalamang pananalapi (Financial Literacy), ay dahil naniniwala din po kaming isa na din namin itong ‘Mission’ upang makatulong kami sa kapwa Filipino namin sa ano man antas ng buhay, pero mas lalo na sa mga lubos na nangaingailangan ng kaalaman na makakatulong sa kanila at sa kanilang pamilya.

Nakakalungkot po kasing isipin din na marami sa ating mga kababayang Filipino ang nag hihirap sa buhay at kahit na mayaman ang ating bansa ng ‘Natural Resources’ ay sadyang madami pa din ang lubog sa kahirapan. Madami ang lumalalabas ng ating bansa at nagiging ‘Overseas Filipino Worker’ na sinasakripisyo na iwan ang kanilang pamilya upang matugunan lamang ang pinansyal na obligasyon at pangaingailangan ng kanilang pamilya.

Gusto po namin makita na maraming Filipino ang maka ahon sa kahirapan na kung saan kahit na kayo ay nag tratrabaho ng ubod ng tagal ay hindi mauwi sa bali-wala ang iyong pinag hirapan at napag handaan nyong mabuti  sa tamang pamamaraan at kaalaman ang inyong kinabukasan. Hindi po ba nakakalungkot isipin na may mga magulang na pag tanda nila ay umaasa na lamang sa ibibigay ng mga anak, ngunit dahil ang mga anak ay may mga sarili na din pamilya ay nagiging pabigat sa kanila ang pag sandal sa kanila ng kanilang mga magulang, ngunit kung iyong iisipin ay ang mga magulang ay nag tiis at nag pa kahirap para lamang sa kanilang mga anak. Ito po ang gusto natin mabago na kultura or isang ‘Vicious Cycle’ na pa ulit-ulit na lamang natin nakikita sa kalalagayan ng isang pamilya.

Hindi po ba maganda na sa tamang kaalaman at pamamaraan ng paghahanda sa atin buhay ay dumating tayo sa punto na tayo ay mag reretiro na kahit paano ay meron tayong naitabi para sa sarili natin na ating magagamit sa ating pag tanda.

Importante po sa lahat na buksan natin ang ating kaisipan at puso sa ating matutunan sa mga susunod na mga ‘Lessons’ patungkol sa konsepto ng ‘Financial Literacy’.

Samahan nyo po kaming maikalat ang aming magandang ‘Mission at Advocacy’ na ito, na mag bahagi ng kaalaman tungkol sa ‘Financial Literacy’

Leave a Reply