financial freedomfinancial literacypinoy investorpinoy investorspinoyinvestorstambayan

John Assaraf: Are Your Daily Habits Killing Your Chance For Success

Malaking bagay ang mabago natin ang ating ‘habit’ oh mga kilos na nakasanayan na hindi nakakatulong sa ating pag unlad sa buhay.

Masasabi nating 2 klase ang ‘habit’, isa yong nakakasira sa atin (sa aspeto ng kalusugan at ginagawa sa buhay) at isa yong nakakabuti para sa atin.

Nasa sa atin ang kagustuhan kung gusto natin mabago ang isang masamang ‘habit’ sa ating buhay, lalong lalo na kung ang ating isasang-alang ay ang para sa ikauunlad ng ating buhay, upang sa ikauunlad at ikaka ayos ng ating pamilya at mga mahal sa buhay.

Panoorin nyo po ang isang magandang payo mula kay John Assaraf, na isang kilalang ‘motivational speaker’ kung sa paanong simpleng bagay natin puedeng mabago sa ating maliit na hakbang ang pag alis o pag bago ng mga ‘bad habit’ na ating gustong alisin.

 

Leave a Reply