financial freedomfinancial literacypinoy investorpinoy investorspinoyinvestorstambayan

Pag iipon ng ‘Emergency Funds’

Mahalaga po talaga ang ‘Emergency Fund’ dahil tulad po ng aming naituro sa mga lessons sa ‘Financial Literacy’ na tinuturo din po namin sa IMG ay napaka importante po nito sa aspeto at pag kakataon na talagang ikaw ay na sa kagipitan at mayron talagang kailangan na kailangan na pag laanan nito. Ang pinapayo na halaga ng ‘Emergency Fund’ na dapat daw natin tinatabi ay dapat pinaka mababa na yong 3 buwan katumbas ng sahod natin sa kasalukuyan at mas mainam kung mas higit pa dito.

Ulitin ko po ang mga halimbawa ng pagkakataon na talagang gagamitin mo ito, maari pong may iba pa pero banggitin muna po namin yong mga madalas na pagkakataon na ‘experience’ ng karamihan sa

Biglaan pag kawala ng trabaho 

Mahirap talaga ang sitwasyon na bigla at hindi minsan inaasahan at hindi mo man kagustuhan na pag kakataon ay maari kang mawalan ng trabaho. Iba-iba ang maaring maging dahilan ngunit kung iyong iisipin ay ito ang isa sa pinaka ayaw sana natin na mangyari sa atin lalo na kung tayo ay may pamilya na umaasa. Kung may naitabi kang ‘Emergency Fund’ na kahit katumbas ng 3 buwan ng sahod mo ay magiging isang malaking tulong ito upang sa iyong pag hahanap ulit ng trabaho ay kahit paano ay may 3 buwan kang pang bwelo at pang gastos na gagamitin lalo na at kung ikaw ay pamilyado na talagang may pangangailangan ng pag kakagastusan. Kahit naman paano ay sigur sisipagan mo at gagawin mo kahit sa unang buwan pa lang na wala kang trabaho upang makahanap ulit ng bagong pag kakakitaan o bagong trabaho bago maubos ang iyong naitabing ‘Emergency Fund’. Siguro kung iisipin mo ay mas mahirap na talagang wala ka man lang naitabi at sagad ang iyong ginagastos sa tuwing ikaw ay sumasahod. Kaya kung ngayon pa lang ay masimulan mo na sana ay mas mainam upang kahit paano ay mapanatag ang  iyong isip at kalooban kung dumating ka man sa ganitong sitwasyon.

Hindi inaasahan na kalamidad

Sa panahon ngayon at lalo na sa isang bansa na tulad ng Pilipinas na talagang normal na yata ang ibat-ibang kalamidad ay isa ito sa mga pagkakataon na talagang ang ‘Emergency Fund’ ay magagamit mo. Sa hindi inaasahan pag baha, pagka sunog ng iyong bahay, lindol na naka apekto sa inyong tahanan at ibat-ibang klase ng sakuna at kalamidad ay mga bagay na hindi natin gustong mangyari ngunit maaring dumating sa ating buhay. Kahit paano ay ang ‘Emergency Fund’ ang iyong magiging pang buwelo upang sa iyong pag bangon sa mga sakuna at kalamidad.

Pag kaka sakit at hindi inaasahan na pag pasok sa hospital

Ito din ay isa sa madalas na nangyayari sa isang pamilya na ayaw man natin ay hindi maiwasan na minsan may nag kaka sakit sa ating at kung lumalala ay napupunta pa sa pag papa hospital. Sa ganito din pag kakataon ay talagang kailangan natin ng pang gastos lalo na at malala na ang sakit at kailangan talagang i-‘admit’ sa hospital. Buti po sana kung sa inyong pinag tratrabahuan kumpanya ay may ‘Insurance’ na kasama na magagamit nyo sa ganitong pag kakataon, ngunit paano kung wala oh kaya ay kung sobrang malala na sakit na kulang pati na ang ‘insurance’ na makukuha mo sa iyong kumpanya.

Alam ko hindi biro ang mag ipon at mag tabi ng pang ‘Emergency Fund’, katulad nyo, hirap din ako na simulan ito, alam na alam ko ang ‘struggle’ ng paano mo ito masimulan, dahil nga sa nasanay na tayo at sa ating mga pinag daanan sa buhay siguro din ay hirap talaga tayong makapag tabi dahil halos parating meron at meron rason at dahilan na pag kaka gastusan na papasok sa iyong isipan.

Mahirap po pero kung sisimulan po natin ng ‘Displina’ at kung iisipin natin ang malaking maitutulong ng pag tatabi ng ‘Emergency Fund’ sa mga pag kakataon na akin pong nabanggit ay kahit paano ay mag pupursigi po tayong gawin ito at siguro po ay ang maipapayo ko lang po ay simulan natin sa maliit munang halaga ang ating maitabi hanggang sa unti2x po natin itong mapalaki.

Habang sinusulat ko po ito ay isa ko din po itong paraan upang mapapahalalanan ko mismo ang aking sarili sa kahalagahan ng pag tatabi ng ‘Emergency Fund’.

Naway makatulong po ang naisulat at naipayo ko sa inyo patungkol sa ‘Emergency Fund’ ay kahit po paano ay may masimulan na din po kayong pag tatabi nito pag katapos nyo pong mabasa ito.

 

Leave a Reply