financial literacypinoy investorpinoy investorspinoyinvestorstambayan

Pay Yourself First

 

‘Terms’:

Income‘ (Sweldo, ‘Commission‘ o sa iba-ibang ‘sources‘)

Expenses’ (Bills, Pagkain, Baon, Pamasahe at iba pang kailangan pag ka gastusan)

Savings‘ (Ipon o ‘Investment‘).

 

‘Poverty Formula’

Pag nakuha na sweldo, o kinita ay ganito ang ginagawa na pang karaniwan:

Pag kakuha po natin ng ating ‘Income‘, ang unang-una natin ginagawa ay bayaran muna lahat ng ‘Expenses‘ at yong matitira ay ang ating magiging ‘Savings‘.

Tanong: Gaano kadalas na may matitira sa ‘Savings‘?

Sagot: Sa mas malamang at madalas, Wala!

Dahil mas nauna ang ‘Expenses‘ kaya ang nangyayari ay dagdag tayo ng dagdag ng ‘Expenses‘ (sa isipan natin) hanggang sa wala na talagang matirang ‘Savings‘, tama ba? Kasi ‘Money‘ that you can see, is ‘Money‘ that you want all to Spend’, kasi ‘expertise‘ ng maraming tao ay ‘to Spend‘.

Nakaka lungkot lamang dahil lumaki at namulat karamihan sa atin na dapat gastusin lahat ng kinita dahil sa ang isang malaking rason natin ay pinag-hirapan naman natin ito. Ngunit kung ating iisipin ay maling konsepto at ito ang dahilan kung bakit naka tanim sa ating isipan ang ‘Poverty Formula‘.

Tamang gastusin natin ang ating ‘income‘ ngunit dapat meron din tayong ilaan sa ating ‘future‘ at yon nga yong ating mga ‘investment or savings‘.

‘Prosperity Formula’:

Pag nakuha na sweldo, o kinita ay ganito dapat gawin:

Pag kakuha po natin ng ating ‘Income‘, ang unang-una natin ay itabi ang 30 % ng buong kinita (20% at 10 %), at ang natitirang 70% ay ang atin dapat ilaan sa lahat ng ating ‘Expenses‘.

Ito ang tinatawag na ‘10-20-70 Formula’ o ‘Prosperity Formula’.

Saan dapat ilaan ang mga ito:

10 % – pang tulong sa ibang tao, bigay sa ‘Tithes‘ para sa ating Dyos, at iba pinapayo nila sa ibang bagay na gusto mong ilaan ito (Tinuturo kasi namin ang pag bibigay sa iba o sa Dyos dahil naniniwala kami sa ‘Rule of Reciprocity‘)

20 % – dapat ilaan sa ‘Savings’ o ‘Investment’ (ngunit kung may utang ka pa, bilang turo namin unahin muna ay ‘Manage your Debt’ ay ilaan muna upang mabayaran ang mga utang o ‘debt’, at pag bayad na mga utang ay saka ibaling sa ‘Savings’ o ‘Investment’).

70 % – ilaan sa lahat ng ‘Expenses‘ (‘Bills‘, ‘Housing Amortization‘, baon ng mga anak, pamasahe, pang gasolina, gastos sa sasakyan at other ‘expenses’)

Tanong: Saan naman pumasok yong ‘concept‘ ng ‘Pay Yourself First’ sa mga naipaliwanag na ito?

Dahil nga mas inuna mo muna ang 10% at 20% (Savings/Investment) bago sa 70% (Expenses) ay mas una mong pinangalagahan ang iyong sarili kaya inuuna mo muna ang iyong sarili, ‘thus You Pay Yourself First

Ang ‘Youtube Video‘ sa baba ay nag papayo ng kung paano mag ‘Save‘ at mag ‘Invest‘ ang isang OFW  (Pesos and Sense) ay pinaliliwanag ang kahalagahan ng tamang pag hahati ng 10 (%) 20 (%) 70 (%) ‘rule’ sa ating kikinikita.

Source: Peso and Sense Youtube Channel

Leave a Reply